Шкафове, скринове

&

постаменти

За безценно съхранение на
спомени и вещи