Политика за

поверителност

 Прочетете внимателно настоящите правила, свързани със защитата на личните данни, които Ви информират за вида и обема на обработването на личните Ви данни от Антик ПВ ООД. Лични данни – това е информация, която пряко или косвено се отнася до Вашата личност или респективно може да се отнесе до нея. За правно основание при защита на данните служи на Общия регламент за защита на личните данни.

Тази Политика за поверителност ("Политика за поверителност") съставлява неразделна част от Условията за ползване на сайта. Моля да прочетете Условията за ползване преди да прочетете Политиката за лични данни. Сайта на Антик ПВ използва "бисквитки" съгласно Правилата за "бисквитки", които са неразделна част от тази Политика за поверителност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, Антик ПВ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Антик ПВ ООД

 2. Седалище и адрес на управление: гр. Тутракан, ул. "Витоша" 2А

 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Тутракан, ул."Витоша" 2А

 4. Данни за кореспонденция: гр. Тутракан, ул."Витоша" 2А

 5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205396993

 6. E-mail: antique-market@hotmail.com

 7. Телефон: 0899 724 661

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 1. Наименование: Антик ПВ ООД

 2. Седалище и адрес на управление: гр. Тутракан, ул. "Витоша" 2А

 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Тутракан, ул."Витоша" 2А

 4. Данни за кореспонденция: гр. Тутракан, ул."Витоша" 2А

 5. E-mail: antique-market@hotmail.com

 6. Телефон: 0899 724 661

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 5. Телефон: 02 915 3 518

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bgАнтик ПВ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

I. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 1. Антик ПВ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги на www.antique-market.com въз основа на:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на Антик ПВ ООД по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Антик ПВ ООД;

 • За целите на легитимния интерес на Антик ПВ ООД.

 

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. (1) Антик ПВ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на информационната сигурност;

 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

 • изпращане на информационни и промоционални съобщения;

 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.


(2) Антик ПВ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


(3) При обработването и съхранението на личните данни, Антик ПВ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

III. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА АНТИК ПВ ООД?

ВИДОВЕТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА ИМ

I. НИЕ ОБРАБОТВАМЕ НА ДОГОВОРНО ОСНОВАНИЕ СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ ДАННИ:

Данни за профила Ви в онлайн магазин „Morkov.BG“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и онлайн магазин „Morkov.BG“ - https://morkov.bg/terms:

 • Лично и фамилно име

 • Електронна поща

 • Данни за контакт: Телефон и Факс

 • Фирма

 • Адрес (населено място, адрес, област, пощенски код, държава)

 • Парола

Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина „www.antique-market.com“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:

 • Лично и фамилно име на лицето за доставка;

 • Адрес за доставка - държава, град, област, пощенски код, адрес;

 • Телефон за доставка;

 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

 • Начин на доставка;

 • Начин на плащане;

 • Номер на поръчка;

 • Сума за плащане;

 • Статус на плащане;

 • Статус на доставката;

III.a ОБРАБОТВАМЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ НА ОСНОВАНИЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, ИЗРАЗЕНО ЧРЕЗ НАРОЧНО ДЕЙСТВИЕ – САМОСТОЯТЕЛНО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ И/ИЛИ СВОБОДНО ИЗБИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ ОПЦИИ:

Данни за профила Ви в онлайн магазин „www.antique-market.com“:

 • Лично и фамилно име;

 • Електронна поща;

 • Телефон за контакт и Факс

 • Фирма

 • Адрес (населено място, адрес, област, пощенски код, държава)

 • Парола;

Данни за контакт и изпратено съобщение или коментар, предоставени при попълване на контактна форма на онлайн магазина „www.antique-market.com“, при изпращане на имейл до нас, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар в сайта, използване на онлайн чат, както и други форми на комуникация и/или изразяване:

 • Лично, фамилно име или псевдоним (измислено име);

 • Имейл адрес;

 • Телефонен номер;

 • Факс номер;

 • Адрес;

 • Съдържание на коментара / съобщението;

Различните форми за контакт изискват различни от гореизброените данни.

 • Данни за онлайн поръчка през онлайн магазин www.antique-market.com:

 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

 • Телефон за доставка;

 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

 • Начин на доставка;

 • Начин на плащане;

 • Номер на поръчка;

 • Сума за плащане;

 • Статус и история на плащанията;

 • Статус и история на доставките;

 • История на поръчките;

 

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика условия за оттегляне  / изтриване на лични данни При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

III. ОБРАБОТВАМЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ НА ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ, СЪГЛАСНО МЕСТНОТО И СЪЮЗНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО:

Данни за профила Ви в „www.antique-market.com“:

 • Лично и фамилно име

 • Електронна поща

 • Телефон за контакт и Факс

 • Фирма

 • Адрес (населено място, адрес, област, пощенски код, държава)

 • Парола

 • Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина „Morkov.BG“:

 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

 • Телефон за доставка;

 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

 • Начин на доставка;

 • Начин на плащане;

 • Номер на поръчка;

 • Сума за плащане;

 • Статус и история на плащанията;

 • Статус и история на доставките;

 • История на поръчките;

IV. ОБРАБОТВАМЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС, СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

 • Данни за профила Ви в онлайн магазин „Morkov.BG“:

 • Лично и фамилно име;

 • Електронна поща;

 • Телефон за контакт и Факс

 • Фирма

 • Адрес (населено място, адрес, област, пощенски код, държава )

 • Парола;

 • Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Morkov.BG“:

 • Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;

 • Телефон за доставка;

 • Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;

 • Начин на доставка;

 • Начин на плащане;

 • Номер на поръчка;

 • Сума за плащане;

 • Статус и история на плащанията;

 • Статус и история на доставките;

 • История на поръчките;

 

Чл. 3. (1) Антик ПВ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Изпращане на информационни съобщения относно направени запитвания на www.antique-market.com.


(2) Антик ПВ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия в уебсайта и/или закупуване на услуга, между Антик ПВ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.


Други данни, които Антик ПВ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, Антик ПВ ООД събира данни за използвания IP адрес.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;


Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор, както и за допълнителни услуги предлагани от Антик ПВ ООД.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия на уебсайта или при сключването на писмен договор, между Антик ПВ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.


(3) Антик ПВ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


(4) Личните данни са събрани от Антик ПВ ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не обработва данни за лица под 16 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

IV. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 4. (1) Антик ПВ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от срока на сключения писмен договор, както и за допълнителните услуги предлагани от Антик ПВ ООД. След изтичането на този срок, Антик ПВ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Антик ПВ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен поради изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Антик ПВ ООД или друго.

(3) Антик ПВ ООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне.

(4) Антик ПВ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на сключения договор.

V. Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Антик ПВ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Антик ПВ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

VI. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Антик ПВ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Антик ПВ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за използване на услугите от Антик ПВ ООД или по силата на приложимото законодателство, Вашият договор за предоставените услуги ще бъде прекратен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Антик ПВ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Антик ПВ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Антик ПВ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Антик ПВ ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Антик ПВ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Антик ПВ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Антик ПВ ООД;

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


(2) Антик ПВ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Антик ПВ ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Антик ПВ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни, пред служител на Антик ПВ ООД.

(4) Антик ПВ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Антик ПВ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Антик ПВ ООД да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • Антик ПВ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Антик ПВ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Антик ПВ ООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Антик ПВ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Антик ПВ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Антик ПВ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Антик ПВ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 14. (1) Ако Антик ПВ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Антик ПВ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

VIII. ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 15. Антик ПВ ООД съхранява всички Ваши данни на наетите по договор хостинг услуги от хостинг компания на територията на България. Всички гореизброени лица са компании стриктно изпълняващи разпоредбите на GDPR.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 5. Телефон: 02 915 3 518

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg


Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Антик ПВ ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.

Видове бисквитки, които използваме:

 1. Основни бисквитки - тези бисквитки дават възможност за основна функционалност като сигурност, проверка на идентичността и управление на мрежата. Тези бисквитки не могат да бъдат деактивирани.

 2. Аналитични бисквитки - благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

 3. Функционални бисквитки - тези бисквитки събират данни, за да запомнят избора, който потребителите правят за подобряване и предоставяне на по-персонализирано изживяване.

 4. Маркетингови бисквитки - тези бисквитки се използват за проследяване на ефективността на рекламата, за да предоставят по-подходяща услуга и да предоставят по-добри реклами, съобразени с интересите ви.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.