canva-photo-editor-2-768x768.png

Съхраняването на миналото не е хоби,

а наша професия

Antique market също си има своя история. Всичко започна през 1999 г. с покупката на няколко антични статуи - страст, която след това се превърна в колекциониране на антични и старинни мебели и предмети. С годините, тази страст започна да нараства до такава степен, че както в различните етапи от историята, настъпва една повратна точка, която сменя хода на събитията. За нас, това бе решението да открием свой собствен бизнес в сферата на античните мебели и предмети, в който да се посветим да съхраняваме и предаваме историята и на други хора, които са вдъхновени и очаровони от нея. 

canva-photo-editor-2-768x768_edited.jpg